Spuszczel Pospolity

Występowanie - Zwalczanie - Rozwój

skuteczne zwalczanie spuszczela pospolitego

Czym jest spuszczel pospolity? 

Spuszczel pospolity jest to gatunek kornika występujący w naszej polskiej strefie klimatycznej, który stanowi główne zagrożenie dla ekosystemu. Spuszczel pospolity posiada zwartą budowę, dzięki której bardzo łatwo przeciska się w wydrążonych przez siebie kanałach w drzewach. Korniki należą do szkodników wtórnych, które atakują tylko i wyłącznie drzewa dotknięte chorobami i już osłabione. Czynnikami sprzyjającymi rozwojowi czyli gradacji kornika są długotrwale występujące susze, wynikające z nich obniżenia wód gruntowych, monokulturowy układ leśny (świerkowy). Spuszczel jest przedstawicielem rodziny kózkowatych, są to owady z rzędu chrząszczy. 

 

 

Czy spuszczel pospolity jest szkodliwy?

Spuszczel pospolity jest kornikiem, który może być niebezpieczny dla polskiego rynku budowlanego. Drewno świerkowe wykorzystywane w budownictwie i wykończeniówce może być bardzo atrakcyjnym pokarmem dla owadów z tej grupy. Spuszczel nie jest jednak owadem, który zabierze się za nasz dom jeżeli mu na to nie pozwolimy, odpowiednia profilaktyka w ochronie drewna jest więc podstawą do zabezpieczenie się przed tego typu insektami.

Aby stosować skuteczną profilaktykę, powinniśmy mieć wiedze, jakie drzewa zasiedlają korniki! Spuszczele zasiedlają przede wszystkim drewno wilgotne, które jest łatwiejszym pokarmem dla larw, więc aby zminimalizować ryzyko zagnieżdżenia się tego typu owadów, warto jest osuszyć drewno. Odpowiednio przechowywane drewno nie przyjmie wilgoci i dzięki temu będzie mniejsze ryzyko zajęcia go przez szkodniki drewna. Innym również groźnym czynnikiem jest wybieranie młodego drewna, które również należy do celów tego typu szkodników. Wybranie drewna starszego na pewno będzie korzystniejszym rozwiązaniem i pomoże zabezpieczyć się przed kornikami. 

 

 

Spuszczel pospolity i jego larwy rozwijają się najlepiej w temperaturze około 30 stopni. Zalęgnięcie się takiej larwy może występować w nielakierowanym szorstkim drewnie, używanym raczej do stawiania dachów. Aby zabezpieczyć się przez osiedlaniem się larw, warto jest zaimpregnować drewno, którego używamy przed jego montażem. Gromadzenie się wilgoci w drewnie może przyciągać tego szkodnika dlatego też należy dbać o odpowiednią wentylacje przestrzeni takich jak poddasze, żeby nie tworzyły się tam warunki sprzyjające występowaniu takiego rodzaju owadom. 

 

Jak uwolnić się od spuszczela pospolitego?

Uwolnienie się od tego typu owada powinno się odbywać za pośrednictwem specjalnej ekipy DDD która zna skuteczne preparaty mogące pomóc w wytępieniu już istniejących owadów. Bardzo skuteczną metodą jest także fumigacja domu lub fumigacja kościoła. Nie należy odkładać w czasie wizyty jeżeli dostrzeżemy pierwsze oznaki występowania tego typu owadów. Dojrzewanie larw spuszczela może wynosić nawet do 6 lat, więc regularna kontrola stanu stropów w budynku jest wskazana. 

 

 

Spuszczel zwalczanie - cała Polska